Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Deadlock or Livelock?

Προς 
τους φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ 
το οποίο τελεί υπό κατάληψη για 4η συνεχόμενη εβδομάδα

Το 1965 ο E.W. Dijkstra στην εργασία του «Cooperating Sequential Processes» περιγράφει την πρώτη γνωστή λύση στο πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός συστήματος και την αναφέρει ως αλγόριθμο του Dekker, καθώς αποδίδει την λύση αυτή στον Ολλανδό μαθηματικό.

Ο Dekker έδωσε τη λύση για την διασφάλιση της βιωσιμότητας  ενός συστήματος. Πενήντα χρόνια μετά, οι σύγχρονοι Electrical and Computer Engineers (δάσκαλοι και μαθητές) αδυνατούν να δώσουν λύση στο Deadlock ή μπορεί και Livelock του συστήματος, με ότι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει. 
Στο μάθημα Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού που θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, όταν θα ξεπεραστεί το deadlock, μπορείτε να ακούσετε και να συζητήσετε με τον διδάσκοντα τους σύγχρονους μηχανισμούς διασφάλισης της βιωσιμότητας των Cyber αλλά και των Physical Systems. Μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων της καθημερινής πρακτικής (φυσικά όχι της σημερινής του Τμήματος) μπορείτε να δείτε πως μέσα από 4 προτάσεις λύσεων, προσαρμοσμένες στο πλαίσιο του Goodys Example, αξιοποιούνται οι έννοιες deadlock, livelock, υπερβολικός ιπποτισμός αλλά και priority inversion για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των CyberPhysical Systems.

Κλεάνθης Θραμπουλίδης

Σχετική εργασία
K. Thramboulidis, “Teaching Advanced Computing Concepts in Java: A Constructivism-based Approach”, Journal of Informatics Education and Research, Vol 7, No 3, Fall 2005.

1 σχόλιο: