Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Άντε μετά .... να τολμήσει να μιλήσει ο φοιτητής

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με αφορμή συζήτηση του τομέα για προβλήματα στο πρόγραμμα σπουδών αναφερόταν μεταξύ άλλων σε μαθήματα αιχμής της τεχνολογίας, τα οποία όμως εξακολουθούν να έχουν ακόμη και σήμερα την μορφή που είχαν πριν 35 χρόνια, τότε που είχε την τύχη ο ίδιος να παρακολουθήσει. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί:    


«Παρατηρείται μια έντονη προσπάθεια του εργαστηρίου *****, η οποία αποτυπώνεται από τις κινήσεις του διευθυντή του, να περάσει στην διδασκαλία μαθημάτων λογισμικού. Αυτό από μόνο του πιθανόν να μην ήταν κατακριτέο  αν το εργαστήριο αυτό
α) διέθετε ένα τουλάχιστο μέλος ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο του Λογισμικού,
β) είχε φροντίσει να αναβαθμίσει τα 2 μαθήματα μικροεπεξεργαστών που έχουν ακόμη την μορφή που

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Όταν η επιχειρηματολογία ξεπερνά τα όρια της μπουρδολογίας

Μπορείς να επιχειρηματολογήσεις ότι καλώς έγινε ανάθεση 12 ώρες την εβδομάδα επικουρικό έργο σε υπάλληλο του Πανεπιστημίου (το μόνο επίσημο εκπαιδευτικό έργο που του ανατίθεται στα πλαίσια του εξαμήνου) όταν η ανάθεση αυτή αφορά εργαστήριο το οποίο έχει ανατεθεί σε 2 μέλη ΔΕΠ, είναι 2 ώρες την εβδομάδα (για 6 εβδομάδες το εξάμηνο σύμφωνα με τον γενικό κανόνα) και έχει 12 φοιτητές;

Σε αυτό το Πανεπιστήμιο, σε αυτή τη συνέλευση, ΝΑΙ! Και όχι μόνο! Βρίσκεις και υποστηρικτές σε αυτό. Μόνο που τότε  η επιχειρηματολογία ξεπερνά τα όρια της μπουρδολογίας.

Αλλά  «Με την όλη αυτή μπουρδολόγηση καταφέρνουμε αφενός να μπερδεκουλιάσουμε κάθε νοήμον άτομο και αφετέρου, αφού έχουμε ρίξει το δικό τους επίπεδο Αη-κιου, να φαινόμαστε εμείς (και ο κάθε μπουρδολόγος) ανώτερου επιπέδου.»
«Κατά την διαδικασία της μπουρδολόγησης σκοπός μας είναι να μπερδέψουμε τον ακροατή