Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Συγγράμματα-Μύθοι και Πραγματικότητα

Συγγράμματα-Μύθοι και Πραγματικότητα

Όταν οι φοιτητές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους ζητούσαν από τον Πρόεδρο «με δημόσια γραπτή δήλωση του να περιγράψει τους λόγους της πρωτοφανούς καθυστέρησης των συγγραμμάτων», πίστευαν πως ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει ή θα έπρεπε να έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του και να απαντήσει αξιοπρεπώς στο αίτημα αυτό. Η απάντηση που κοινοποιήθηκε από ένα πλήρως αναρμόδιο για το θέμα αυτό φορέα, δηλαδή την Γραμματεία, είναι ελλιπής και περιγράφει ένα τρόπο λειτουργίας που προσβάλει το Τμήμα και κατ’ επέκταση το Πανεπιστήμιο.
Σήμερα που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο αγωνίζεται για να πείσει την Πολιτεία και την κοινωνία ότι μπορεί να διεκδικήσει την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση του, ενέργειες αυτού του είδους το εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η ανάληψη ευθυνών από την Διοίκηση του τμήματος για τις επιλογές της, όποιες και αν είναι αυτές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και πρέπει να συνοδεύεται από λογοδοσία στους φοιτητές και την κοινωνία.
Κλεάνθης Θραμπουλίδης
ΥΓ
Για μια καλύτερη καταγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με τα συγγράμματα
Συγγράμματα-Μύθοι και Πραγματικότητα     link
Πηγή: Συγγράμματα-Μύθοι και Πραγματικότητα pdf   το πλήρες κείμενο htm