Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Κοινωνική λογοδοσία

Αγαπητέ συνάδελφε,

Αν ήθελε το Πανεπιστήμιο να είναι σε θέση να δώσει μια αξιοπρεπή και τεκμηριωμένη απάντηση σε ανάλογες ερωτήσεις  θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει και εφαρμόσει από χρόνια ένα αξιόπιστο σύστημα Αξιολόγησης. Και αυτό όχι μόνο για την εκπαιδευτική του διαδικασία αλλά για όλες τις υπηρεσίες του, τα τμήματα του και τα επίπεδα λειτουργίας του.

Θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει τον τετραετή (ή πενταετή αν θέλετε) προγραμματισμό. Θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει και εφαρμόσει μηχανισμούς αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του, θα είχε υιοθετήσει και εφαρμόσει μηχανισμούς