Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Κλεάνθη, συμμαζέψου …

«Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο (…) “ Πρακτικά, όμως, τα πάντα μένουν κρυφά, από τον αριθμό του προσωπικού και το κόστος μισθοδοσίας, μέχρι τις δαπάνες για υπερωρίες, εκτός έδρας κ.λ.π. 
Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Πηγή: Στα χαρτιά η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης

Τι λέει η Πολυτεχνική σχολή;
«Κλεάνθη συμμαζέψου. Το γνωρίζω το ωράριο και θα το πω εκεί που πρέπει να το πω. Σε λίγο θα μας ρωτήσεις και για το ωράριο της Γραμματέας και του προισταμένου.»