Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Ηλεκτρονική/επιστολική ψηφοφορία για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου ΑΕΙ

ΑΚΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΠΡΟΣ
Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα: Ηλεκτρονική/επιστολική ψηφοφορία για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου Ιδρύματος 

Κύριε Πρύτανη,


Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της σχετικής ΥΑ, το οποίο επικαλείσθε στην τελευταία παράγραφο της από 26/10/2012 επιστολής σας προς το Υπουργείο Παιδείας, «Τα όργανα διενέργειας των εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος …Επίσης τα όργανα διενέργειας των εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των κάτωθι διαδικασιών». Στη συνέχεια προχωράτε στην παρακάτω διαπίστωση «Ωστόσο, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η διενέργεια των εκλογών δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων (ή της εξουσιοδοτημένης εφορευτικής επιτροπής), καθώς ευθύνη έχουν και εξωτερικά μέλη (άγνωστα προς την εφορευτική επιτροπή), όπως αυτά ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης ΖΕΥΣ.»
Αποφεύγετε όμως, κύριε Πρύτανη, να ενημερώσετε την Πανεπιστημιακή κοινότητα και το Υπουργείο, αλλά κύρια την Ελληνική κοινωνία, για το τι ενέργειες έκαναν τα όργανα διενέργειας των εκλογών (οι Πρυτανικές αρχές) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για να
διασφαλίσουν «την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος» κατά τις εκλογικές διαδικασίες που ήταν προγραμματισμένες για τις 22 και 24 Οκτωβρίου. Αντί αυτού αρκείστε στην διαπίστωση σας ότι «Οι δύο εκλογικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών απέβησαν άγονες». (σχετικό μήνυμα μου με τίτλο «Οι “Δημοκρατικές διαδικασίες”, η “συμβολική βία” και «Ως εκ τούτου επτωχεύσαμεν» το οποίο δεν προωθήθηκε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα παρότι το ζήτησα).

Κύριε Πρύτανη,

Ακόμη περιμένω απάντηση στην ανοικτή επιστολή που σας απέστειλα πριν ένα χρόνο και αφορούσε πάλι την ίδια εκλογική διαδικασία, την οποία πλήρωσε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και η κοινωνία με βδομάδες καταλήψεων και πλήρη αποσυντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τότε που όλα άρχισαν, μόλις δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας, με την απόφαση της Διοίκησης, να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα «να συγκαλέσουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις» με αποτελέσματα τις επί εβδομάδες καταλήψεις. (Καταλήψεις ΑΕΙ - Κύριε Πρύτανη, πού είστε;)

Ποίες ενέργειες έκανε η Διοίκηση, κύριε Πρύτανη, ώστε να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υποθέτω, χωρίς να γνωρίζω το άρθρο και την παράγραφο της σχετικής ΥΑ ή νόμου, είναι βασική της αρμοδιότητα; Και έχετε υποχρέωση, όχι απέναντι σε μένα να απαντήσετε, αλλά απέναντι στην Ελληνική κοινωνία που μας εμπιστεύεται την εκπαίδευση των παιδιών της με φοβερές στερήσεις τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάει η χώρα.

Κύριε Πρύτανη,

Η Πανεπιστημιακή κοινότητα αποδείχθηκε ανίκανη να διασφαλίσει το ύψιστο αγαθό της Δημοκρατίας, αυτό της ελεύθερης εκλογικής διαδικασίας, όπως χρόνια τώρα αποδείχθηκε ανίκανη να διασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμα των φοιτητών μας για ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Και οι ευθύνες των οργάνων Διοίκησης στον τομέα αυτό είναι αναμφισβήτητα μεγάλες.  Γιατί απλά όλα αυτά τα χρόνια,όπως σημείωνα σε ανοικτή επιστολή που σας απηύθυνα στις 1 Οκτ 2011 με τίτλο (Καταλήψεις ΑΕΙ - Κύριε Πρύτανη, η Πανεπιστημιακή κοινότητα έχει προ πολλού απoλέσει την αξιοπιστία της …) «Δεν νοιώσατε 5 εβδομάδες τώρα την υποχρέωση να καταγγείλετε όλα τα παραπάνω φαινόμενα,…»

Όχι! Κύριε Πρύτανη δεν εξέφρασα ως υποψήφιος (όπως και άλλοι συνυποψήφιοι μου) καμία επιφύλαξη «για το αδιάβλητο της διαδικασίας» όπως ισχυρίζεσθε στην επιστολή σας προς τον Υπουργό Παιδείας. Δεν με εκπλήσσει βέβαια η επίκληση του. Ανάλογες  πρακτικές εφαρμόσθηκαν και στο παρελθόν.

Στην από 1 Σεπτεμβρίου 2011 ανοικτή επιστολή που σας απηύθηνα επεσήμανα μεταξύ άλλων:
Είναι δε τουλάχιστο άκομψο να μην απαντάτε σε αναφορά όπως η παρακάτω που κοινοποιήθηκε από Πρόεδρο Τμήματος σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την στάση της Πρυτανικής αρχής στην Έκτακτη Συνεδρίαση των Πρυτανικών Αρχών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
«Στην "ομόφωνη" απόφαση που εκδόθηκε στις 24/7/2011 από την "Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικών Αρχών των Ελληνικών Πανεπιστημίων" αναφέρεται ότι όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση εκπροσωπούσαν τις Συγκλήτους των πανεπιστημίων τους ("Οι Πρυτανικές Αρχές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εκπροσωπώντας τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων τους ..."). Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται (αν μή τι άλλο) για παραπλανητική ανακρίβεια. Ως μέλος της Συγκλήτου δεν αντελήφθην να ζητήθηκε και πάντως μετά βεβαιότητος δεν δόθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών η εξουσιοδότηση σε κανέναν, προκειμένου να την "εκπροσωπήσει" σε οποιοδήποτε θεσμοθετημένο ή άτυπο (όπως είναι η "Συνεδρίαση Πρυτανικών Αρχών") όργανο. Πολύ περισσότερο δεν δόθηκε από τη Σύγκλητο εξουσιοδότηση σε κανέναν να δηλώνει σε ανακοινώσεις που απευθύνονται στην "ελληνική κοινωνία" και στο "Ελληνικό Κοινοβούλιο" ότι την εκπροσωπεί διατυπώνοντας απόψεις που πιθανώς δεν εκφράζουν ούτε ως προς το περιεχόμενο ούτε ως προς το ύφος πολλά από τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου μας και οι οποίες πάντως δεν έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο (αναφέρω ενδεικτικά τις ακόλουθες φράσεις της ανακοίνωσης: "Το σ/ν μεθοδεύει την αδυναμία λειτουργίας των Πανεπιστημίων από 1ης Σεπτεμβρίου [...]. Η πιθανή εγκατάσταση δοτών Διοικήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή από την πανεπιστημιακή κοινότητα [...]").» εδώ

Σημείωνα  μεταξύ άλλων σε παρέμβαση μου που κοινοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα τον Ιούλιο του 2011 «Θα μπορούσα να αναφέρω 100 τουλάχιστο λόγους για τους οποίους οι Πρυτανικές Αρχές του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου θα έπρεπε να έχουν «φύγει» εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θα το κάνω. Το κείμενο που παρέλαβα εγώ, όπως και όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σήμερα το πρωί, μερικές μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, του προσχεδίου νόμου για την ανώτατη Εκπαίδευση, και πριν αυτό να μας κοινοποιηθεί, αποτελεί από μόνο του λόγο για να «φύγει» αυτή η Πρυτανική Αρχή.» πλήρες κείμενο

Τα γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί στην παρέμβαση μου στις 16 Ιουλίου 2011 με τίτλο «Προσχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση - Μύθοι και Πραγματικότητα»  καταδεικνύουν το πώς εννοεί η Πανεπιστημιακή κοινότητα τον διάλογο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις των Διοικήσεων και στη συνέχεια της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Τέλος, στη βάση ποιάς λογικής, κύριε Πρύτανη, διενεργείτε μια εκλογική διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να βομβαρδίζονται τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας με μηνύματα ενάντια σε αυτή, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος ΔΕΠ ακόμη και στους υποψηφίους να εκφράσουν την άποψη τους επί του θέματος;

Κλεάνθης Θραμπουλίδης
Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Υποψήφιος για το Συμβούλιο του Ιδρύματος
https://sites.google.com/site/thramboulidiskleanthis/  

17 σχόλια:

 1. Aπάντηση του Καθ. Π. Τσανάκα Προέδρου της ΕΔΕΤ ΑΕ στα επιχειρήματα του Επικ. Καθ. Ι.Μαίστρου για το διαβλητό του συστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ο διάλογος έγινε στην ηλεκτρονική λίστα των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ανάγνωση και αποστολή) ΟΛΑ τα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «(…) Επιπρόσθετα με βάση το μήνυμα σας όπου
  υπονοήσατε ότι ανάμεσα στους υποψηφίους (του Πανεπιστημίου Πατρών) υπάρχουν
  άτομα που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας, θα
  ήταν σκόπιμο να μας αναφέρατε ποιοί είναι αυτοί οι υποψήφιοι, έτσι ώστε και
  οι υπόλοιποι να ενημερωθούμε από αυτούς τους συνυποψηφίους μας γα τον
  προβληματισμό τους και ενδεχομένως σε περίπτωση βάσιμων απόψεων να
  μεταβάλλουμε και κάποιοι από εμάς την άποψη μας.

  Επί του παρόντος, δεν έχω καμία επιφύλαξη για την διαδικασία της
  ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε αντίθεση με την πρόσφατη αντιδημοκρατική
  διαδικασία της φίμωσης έκφρασης γνώμης του εκλεκτορικού σώματος από ομάδα
  αγνώστων (?) ατόμων.

  Με τιμή
  *********** - Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έγγραφο με τις απόψεις υποψηφίων σχετικά με την επιστολή του Πρύτανη

   Διαγραφή
 3. «Σχετικά με την επιστολή που στείλατε στον Υπουργό Παιδείας, θα ήθελα να σας
  επισημάνω ότι, αντίθετα με τα εις αυτήν διαλαμβανόμενα ότι "η αναβολή των
  εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης...
  έχει δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό και ανησυχία στην πανεπιστημιακή
  κοινότητα, αλλά και στους ίδιους τους υποψήφιους, οι οποίοι εκφράζουν
  επιφυλάξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας.", καμία ανησυχία δεν μου έχει
  δημιουργηθεί σχετικώς, ούτε και εξέφρασα ποτέ καμία επιφύλαξη για το
  αδιάβλητο.
  Επειδή η διατύπωση που χρησιμοποιήσατε σαφώς αφήνει να δημιουργηθεί εντύπωση
  για το αντίθετο, σας παρακαλώ να προβείτε σε σχετική διόρθωση, ενώ επίσης
  σας παρακαλώ να δώσετε στο παρόν σημείωμά μου τη δημοσιότητα των
  «announcements».

  Με τιμή,

  **************
  Υποψήφιος για το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. «(…)Αλλά αυτό που δεν μπόρεσα να αντέξω Κύριε Πρύτανη είναι, ότι στην επιστολή
  σας προς το Υπουργείο, τον θεσμικό εκτροχιασμό και κατάπτωση της μη
  διενέργειας των εκλογών τον ξεπερνάτε με μία σειρά: «Οι δύο εκλογικές
  διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών απέβησαν άγονες», και αφιερώνεται μία
  σελίδα για να αναπτύξετε τον προβληματισμό σας για την ασφάλεια της
  ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Στο Πανεπιστήμιο που οι καταλήψεις έχουν γίνει
  θεσμός και θλιβερές «ομάδες εφόδου» ισχνών μειοψηφιών με τη χρήση βίας
  εμποδίζουν τις εκλογές, ανησυχείτε για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και τις
  εξωτερικές επιρροές στους ψηφοφόρους. Όλοι κρινόμαστε, να το θυμάστε αυτό.
  Τέλος επειδή δεν γνωρίζω πως διαπιστώσατε ότι υπάρχει «σοβαρός
  προβληματισμός και ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και στους
  ίδιους τους υποψήφιους, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το αδιάβλητο της
  διαδικασίας», οφείλω να σας διαβεβαιώσω, ως υποψήφιος, ότι όχι μόνο δεν έχω
  καμία επιφύλαξη για τη διαδικασία, αλλά ανυπομονώ να εφαρμοστεί, ώστε να
  αποδειχθεί από τη συμμετοχή πόσοι επιτέλους είναι αυτοί που είναι αντίθετοί
  στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα Πανεπιστήμια (ακριβώς αυτό που
  φοβούνται αυτοί που με τη βία τις παρεμποδίζουν). (..)

  Καθηγητής ************* »
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΜΠ: Εδώ Μαθήματα Παραλογισμού

  (…)Παραφράζοντας λίγο τον Niemoller, ισχύει ότι πριν μερικές μέρες κάποιοι «συνέστησαν» στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής να παραιτηθούν κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Προχθές τρομοκράτησαν τους υποψήφιους για το συμβούλιο κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν υποψήφιος. Χθες απείλησαν τον Πρύτανη κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν Πρύτανης. Αύριο που θα έρθουν σε μένα γιατί δεν συμφωνώ με τις απόψεις και πρακτικές τους, δεν θα υπάρχει κανένας να μιλήσει. Δεν θέλω να παραλληλίσω τις ενέργειες αυτές, με τις πρακτικές της χρυσής αυγής, αλλά δεν μπορώ να μην βλέπω ένα γκρίζο σούρουπο που πάει να απλωθεί πάνω από το πρώτο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. «Οι πρυτάνεις είναι πολύ έξυπνοι. Έχουν όλοι προκηρύξει εκλογές για τα Συμβούλια ώστε να φαίνεται ότι εφαρμόζουν τον νόμο. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι σφιχταγκαλιασμένοι με τις μειοψηφίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στο ελληνικό πανεπιστήμιο», τονίζει, από την πλευρά του, έγκριτος πανεπιστημιακός.
  Πανεπιστημιακές συντεχνίες ακυρώνουν τον νόμο για τα ΑΕΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. “Σχετικά με τα θέματα που θέτετε στο από 26/10/2012 έγγραφο σας προς το
  Υπουργείο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις επισημάνσεις
  των συναδέλφων κ.κ. ****** ****** .
  Σας δηλώνω και εγώ απερίφραστα ότι ούτε έχω ούτε έθεσα οποιοδήποτε θέμα για
  την διαδικασία και το αδιάβλητο του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "ανηκω και γω σε αυτους που (και λογω μεγαλυτερης ενασχολησης μου με τους υπολογιστες) δεν εχω καμμια επιφυλαξη για την ηλεκτρονικη ψηφοφορια.

  και επειδη ακομα δεν "ακουσα" κανενα υποψηφιο να εχει επιφυλαξεις θα ζητουσα απο τον κ. Πρυτανη να κοινοποιησει τα ονοματα τους μια και χρησιμοποιησε επισημα την αποψη τους στην επιστολη προς το υπουργειο...

  οπως "κοινοποιουμε" εμεις τα δικά μας.

  αληθεια την "επιτροπη τεχνικης στηριξης" γιατι την φτιαξατε κ. Πρυτανη;
  θα μπορουσαν να ερωτηθουν πρωτα αυτοι πριν ρωτησετε την γνωμη των γραφειοκρατων του υπουργειου..

  αλλωστε κυκλοφορει και μια σχετική μακροσκελης απαντηση του συναδ. καθ. Π. Τσανακα σε αιτιασεις σχετικα με την ασφαλεια και αξιοπιστια της ηλεκτρονικης ψηφοφοριας.

  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Σε συμφωνία με τους περισσότερους από του συναδέλφους/υποψήφιους (που έχουν ως τώρα εκφραστεί επι του θέματος), θα ήθελα να δηλώσω ότι -όπως γνωρίζετε- ποτέ δεν εξέφρασα επιφυλλάξεις για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
  Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για σχετική διόρθωση της επιστολής σας.

  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. “Aξιότιμε κύριε Πρύτανη,

  Σας παρακαλώ να προσθέσετε το όνομά μου σε αυτούς που ΔΕΝ εκφράζουν
  επιφυλάξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας της ηλεκτρονικής
  ψηφοφορίας.

  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. “Αξιότιμε κύριε Πρύτανη

  Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχω καμία επιφύλαξη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για το Συμβούλιο Ιδρύματος με ηλεκτρονικό ή επιστολικό τρόπο.

  Επίσης, συμφωνώ με τα σχόλια και τις επισημάνσεις των συνυποψηφίων που έχω δει μέχρι στιγμής, συγκεκριμένα των *** **** ***** ****. Θα ήθελα να πω πολύ περισσότερα για την όλη στάση των αρχών τού Πανεπιστημίου στο θέμα αυτό αλλά θα περιμένω μέχρι το τέλος τής διαδικασίας. Προς το παρόν θα σας ζητούσα μόνο να θυμηθείτε με ποιες αρχές και διακηρύξεις ζητήσατε την ψήφο μας στις πρυτανικές εκλογές...”


  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. "Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

  Στην τελευταία παράγραφο της με αρ. πρωτ. 18058 επιστολή σας προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αναφέρετε ότι οι υποψήφιοι (εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου) "εκφράζουν επιφυλάξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας". Επειδή, όχι μόνον εγώ αλλά, εξ όσων γνωρίζω, και αρκετοί άλλοι υποψήφιοι για το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας, δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που αναφέρεστε, δηλαδή δεν έχουμε καμία επιφύλαξη ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρακαλώ θερμώς να διορθώσετε το κείμενο της επιστολής σας. Αν πάντως επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην επιστολή σας κείμενο σχετικό με τη θέση των υποψηφίων για την ψηφοφορία, θα μπορούσατε να γράψετε π.χ. ότι "Οι υποψήφιοι εκφράζουν αγανάκτηση (για να μην πω οργή) και ντροπή για την κατάντια του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο ο "θεσμός" των "καταλήψεων" από τις γνωστές θλιβερές μειοψηφίες ορισμένων "φοιτητών", "μελών ΔΕΠ" και "διοικητικών υπαλλήλων", δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή των εκλογών". Είμαι βέβαιος ότι με το πνεύμα του κειμένου αυτού συμφωνούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι υποψήφιοι.
  Τέλος, δεδομένου ότι κοινοποιήσατε την επιστολή σας στην Πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω των "announcements", παρακαλώ θερμά να κοινοποιήσετε και το παρόν μήνυμα με τον ίδιο τρόπο.

  Με εκτίμηση,
  Καθηγητής ************* “
  Υποψήφιος Συμβουλίου Διοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή