Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Χρειάζεται ένας δημιουργικός σεισμός για να ...

«Χρειάζεται ένας δημιουργικός σεισμός για να αλλάξει» το απαρχαιωμένο ΠΣ και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του Τμήματος.
 
Στα πλαίσια της σημερινής «συζήτησης?» για το ΠΣ και με στόχο την ενεργοποίηση από την επόμενη Ακαδημαϊκή χρονιά μιας διαδικασίας ουσιαστικής αναβάθμισης του ΠΣ (κάτι που δεν γίνεται από την πρόταση της επιτροπής που υπερψηφίστηκε) για την σύνθεση ενός νέου ΠΣ που θα δίνει πραγματική λύση στα σημερινά προβλήματα του Τμήματος που πηγάζουν από το απαρχαιωμένο σημερινό ΠΣ. Δυστυχώς η πρόταση της επιτροπής που προήλθε από μια διαδικασία που καρκινοβατεί για πάνω από δέκα χρόνια (199? - 2008: Η Οδύσσεια της Αναβάθμισης) δεν ακουμπά καθόλου πολλά από τα προβλήματα του Τμήματος που πηγάζουν από το σημερινό ΠΣ και τον τρόπο εφαρμογής του. Τα προβλήματα αυτά πρέπει απαραιτήτως να καταγράψει και να αντιμετωπίσει η νέα πρόταση.

"
(…) η μετάβασή μου από το Μετσόβιο στο Μπέρκλεϊ ήταν κάτι σαν άλμα, για δύο λόγους: την ποιότητα των καθηγητών στην Αμερική και τις γνώσεις που είχα λάβει στην Ελλάδα, οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Διδάσκουν τα ίδια και τα ίδια εδώ και τριάντα χρόνια, λες και δεν έχουν καμιά επαφή με όσα γίνονται στο εξωτερικό."
 
«Πολλά έχουν διορθωθεί, όμως τα πανεπιστήμια υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει ένας τολμηρός ηγέτης ο οποίος θα βοηθήσει τα πανεπιστήμια να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητα και να παύσουν οι καταλήψεις και οι άλλες δυσλειτουργίες. Οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Κάποτε ρώτησαν τον Ιάννη Ξενάκη τι πρέπει να γίνει για να λυθεί το πολεοδομικό πρόβλημα της Αθήνας. Κι εκείνος απάντησε: “Εννέα Ρίχτερ”. Χρειάζεται ένας δημιουργικός σεισμός για να αλλάξουν τα πράγματα στην ανώτατη εκπαίδευση».
 
Από το άρθρο της Καθημερινής με τίτλο: Κωνσταντίνος Δασκαλάκης από την «άλλη Ελλάδα»

Κλεάνθης Θραμπουλίδης

 
Σχετικές με το ΠΣ παρεμβάσεις
199? - 2008: Η Οδύσσεια της Αναβάθμισης  link
Η ανάγκη για την καταγραφή του προβλήματος      link
H τοποθέτηση στα πλαίσια της ανοικτής συζήτησης για το ΠΣ        link
Πρόταση στα πλαίσια της αναβάθμισης του προπτυχιακού ΠΣ του Τμήματος  link
Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο – Εκτός θέματος    link
τα προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας «δυστυχώς του αναλογούν στο σύνολο τους». 
Εκπαιδευτική διαδικασία στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Χειρισμός Εξαιρέσεων         link
Τοποθέτηση στα πλαίσια της ΓΣ 31/15 Ιουλίου 2008          link
Τοποθέτηση στα πλαίσια της ΓΣ 30/8 Ιουλίου 2008 για το ΠΣ                 link
Τοποθέτηση στα πλαίσια της ΓΣ 25/10 Ιουνίου 2008 για το ΠΣ      link

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Επί του τρόπου άσκησης της Διοίκησης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ομαλή διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης στα Πανεπιστήμια της χώρας απέδειξε περίτρανα τους πραγματικούς υπευθύνους όλων αυτών των γεγονότων (άπραγες κάλπης, καταλήψεις, βιαιοπραγίες, …) που οδήγησαν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην δραματική σημερινή τους κατάσταση. Οι ίδιοι αυτοί φοιτητές που φερόντουσαν στο παρελθόν ως υπεύθυνοι αυτών των γεγονότων ήταν παρόντες στους χώρους διενέργειας των εκλογών δηλώνοντας απλά και ειρηνικά την αντίθεση τους με τον Νόμο.
Πλήρες κείμενο