Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Οι “συντριπτικές πλειοψηφίες” δεν μπορούν να δώσουν λύσεις

Σε επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, ενάμιση χρόνο πριν, ανέφερα μεταξύ άλλων:

“ (…) η ανάγκη αναδιοργάνωσης εξακολουθεί να είναι ακόμη πιο επιτακτική. Είναι προϋπόθεση για την επιβίωση του Πανεπιστημίου και της χώρας. Το Τμήμα θέλει αναδιοργάνωση, από τις εκπαιδευτικές του δομές, τις Διοικητικές του δομές, τις κάθε τύπου υπηρεσίες του (ΔΣ, Τομείς, Εργαστήρια, Γραμματεία, ΚΥΠΕΣ, …). Το βαθύ Πανεπιστήμιο είναι εδώ για να αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια αναδιοργάνωσης. Οι παγιωμένες δομές που ελέγχουν τα πάντα, από την διαχείριση και αξιοποίηση πόρων μέχρι τις εκλογές για κάθε θέση λήψης απόφασης ή άσκησης ακόμη και στοιχειώδους διαχείρισης δεν θα παραδώσουν τα προνόμια τους. Χρειάζεται ρήξη και σύγκρουση. Και χρειάζεται δύναμη για αυτό. (…) το βαθύ Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να αγωνίζεται να διαχειρίζεται και να ελέγχει την κάθε αξιολόγηση και την κάθε προσπάθεια αναδόμησης ώστε να την προσαρμόσει στα μέτρα του.”

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Γιατροί και Μηχανικοί

Με μια αποτελεσματική παρέμβαση η κ. Πρύτανης κατάφερε να δώσει διέξοδο στο livelock (Deadlock or Livelock? ) του Τμήματος μετά από 7 εβδομάδες κατάληψης. Ίσως και οι Γιατροί να είναι πιο αποτελεσματικοί από τους Μηχανικούς στο Cost-Benefit Analysis.
Ο Ατμοηλεκτρικός σταθμός  Πτολεμαΐδας κάηκε (Λέβητες και βαλβίδες - Στα όρια της “καθηγητικής αυθαιρεσίας” και της “φοιτητικής βίας”). Κανείς όμως δεν ανέλαβε (και ίσως δεν έχει) ευθύνη για αυτό. Κανείς δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί για το κόστος της καταστροφής. Εξάλλου εδώ είναι Ελλάδα … οι οπλαρχηγοί είναι πολλοί ("Δάσκαλοι" και "Οπλαρχηγοί") και οι ευθύνες έχουμε φροντίσει να διαχέονται στην "συντριπτική πλειοψηφία".

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Engineers and Cost-Benefit Analysis

Στο βιβλίο του «Structured Analysis and System Specification», 1979, ο Tom Demarco παρουσιάζει, στα πλαίσια της SA μεθοδολογίας του, τις φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος. Μια από τις φάσεις αυτές την ονομάζει cost-benefit analysis και την τοποθετεί μετά από την δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασμού του συστήματος, το οποίο αναπτύσσεται για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Σημειώνει δε, μεταξύ άλλων, πως οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι να προτείνουν τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και να τις τεκμηριώνουν όσον αφορά το κόστος και τα οφέλη της κάθε μιας. Στην συνέχεια μια άλλη ομάδα με διαφορετικές ικανότητες και γνώσεις εκτελεί την φάση του cost-benefit analysis και επιλέγει την προς υλοποίηση πρόταση. Υποστηρίζει δε πως στην φάση αυτή οι Μηχανικοί δεν