Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχει κοινή λογική στην χώρα αυτή

Το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» έδωσε «στη δημοσιότητα και τον αριθμό των εισακτέων κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Χωρίς καμία αιτιολόγηση, χωρίς καμία μελέτη σκοπιμότητας για τις πραγματικές τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της χώρας σε επιστημονικό δυναμικό εκπαιδευμένο σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς καμία πρόβλεψη για …
εξαγγέλλεται ΑΥΞΗΣΗ του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια που συνολικά ανέρχεται σε