Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ - ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Μυτιλήνη,  Σάββατο 2 Απριλίου 2016
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, με τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου, εστίασε στις δυνατότητες περαιτέρω δραστηριοποίησης των Πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και την ενίσχυση των προσφύγων.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Κλεάνθη, συμμαζέψου …

«Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο (…) “ Πρακτικά, όμως, τα πάντα μένουν κρυφά, από τον αριθμό του προσωπικού και το κόστος μισθοδοσίας, μέχρι τις δαπάνες για υπερωρίες, εκτός έδρας κ.λ.π. 
Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Πηγή: Στα χαρτιά η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης

Τι λέει η Πολυτεχνική σχολή;
«Κλεάνθη συμμαζέψου. Το γνωρίζω το ωράριο και θα το πω εκεί που πρέπει να το πω. Σε λίγο θα μας ρωτήσεις και για το ωράριο της Γραμματέας και του προισταμένου.»