Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2006

αποτελεσματική αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων

Επιστολή προς το «Βήμα» 21 Φεβρουαρίου 2006  Πηγή 

Επανειλημμένα έχει τεθεί ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την σημερινή κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα η μειωμένη χρηματοδότηση. Όσοι χρησιμοποιούν το επιχείρημα αυτό προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως μια αύξηση της χρηματοδότησης από το 3,5% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 5% θα οδηγήσει ως δια μαγείας στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι η αύξηση της χρηματοδότησης εκλαμβάνεται ως πανάκεια που θα οδηγήσει ως δια μαγείας στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα.
 

Δυστυχώς η κατάσταση είναι διαφορετική όπως τουλάχιστό προκύπτει από τα