Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007

151 Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών Καταδικάζουν τις Καταλήψεις

Εκ μέρους ομάδας μελών ΔΕΠ με την επωνυμία "Κίνησης για την Προάσπιση των Ακαδημαϊκών  Ελευθεριών" σας αποστέλλω ενημέρωση για μια θέση μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών επί του θέματος των καταλήψεων. Ενός φαινομένου που κυριολεκτικά έχει διαλύσει τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, με ανυπολόγιστες και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις κυρίως στους νέους φοιτητές που μετά από ένα «αγώνα ζωής» εξασφάλισαν την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η θέση η οποία και αποτυπώνεται από το λιτό αλλά πολύ ουσιαστικό κείμενο που ακολουθεί στη συνέχεια, έχει προς το παρόν υπογραφεί (παρά το γεγονός ότι μας στερείται η δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου για σχεδόν 3 μήνες) από 151 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κείμενο
«Οι υπογράφοντες, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρούμε ότι οι Καταλήψεις είναι πράξεις βίας  που οδηγούν στη διάλυση του Πανεπιστημίου και εκφράζομε την αγωνία μας για την επικρατούσα κατάσταση.  Κάθε μέλος ΔΕΠ και ιδιαίτερα τα όργανα Διοίκησης, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.»

Η θέση αυτή έχει βέβαια αιτιολογηθεί με πολλά emails στο announces του Πανεπιστημίου αλλά υπογράφηκε μόνο το λιτό αυτό κείμενο που διατυπώνει την θέση χωρίς καμια επιπλέον αιτιολόγηση. Η θέση αποσκοπεί στον προβληματισμό της Πανεπιστημιακής κοινότητας και κυρίως των φοιτητών (αλλά και όλης της κοινωνίας) επί του φαινομένου των καταλήψεων και των επιπτώσεων που αυτό έχει στο μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου.


Κλεάνθης Θραμπουλίδης
Αν Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών1 σχόλιο: