Σάββατο, 3 Μαρτίου 2007

Πρόταση Αναβάθμισης του "Μαθήματος"

ΠΡΟΤΑΣΗ
για την αναβάθμιση «ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ»
στα πλαίσια του έργου
Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ


Αγαπητέ ΕΥ του έργου,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 

Με μια πρόχειρη ματιά στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις προτάσεις για αναβάθμιση μαθημάτων του Τμήματος, διαπίστωσα πως δεν έχει περιληφθεί αίτημα από κανένα συνάδελφο (ή μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτητή) για την αναβάθμιση του βασικότερου μαθήματος (“του μαθήματος”) το οποίο όπως θα επιχειρηματολογήσω παρακάτω ικανοποιεί τη σειρά κριτηρίων που θέσπισε η «επιστημονική επιτροπή διαχείρισης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, και όχι μόνο, για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

 
Πρόκειται για το σημαντικότερο μάθημα κορμού το οποίο: 
 
  1. διδάσκεται διαχρονικά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και διαπερνά όλες τις αναβαθμίσεις προγραμμάτων σπουδών (δυστυχώς η επιτροπή δεν έβαλε κριτήριο για τέτοιο μάθημα),
 
  1. διδάσκεται και στα 2 εξάμηνα και στο χειμερινό αλλά και στο εαρινό (και πάλι η επιτροπή δεν έβαλε κριτήριο για τέτοιο μάθημα),
 
  1. διδάσκεται σε όλα τα έτη, άρα σχετίζεται με μαθήματα κορμού (τριών πρώτων ετών) και μάλιστα και με τα 3 (ικανοποίηση 2ου  κριτηρίου  - και πάλι η επιτροπή δεν προέβλεψε bonus για μάθημα που σχετίζεται με περισσότερα από ένα έτη) αλλά και τα 4ο και 5ο (ικανοποίηση 3ου  κριτηρίου  - διαλέξεις των μαθημάτων του 4ου και 5ου έτους)
 
  1. διαθέτει εργαστήριο και μάλιστα δια-τομεακό στο οποίο ασκούνται φοιτητές όχι μόνο των «μαθημάτων κορμού 4ου ή 5ου έτους» -(ικανοποίηση 1ου κριτηρίου) αλλά και των τριών πρώτων ετών (και πάλι η επιστημονική επιτροπή δεν έβαλε τέτοιο κριτήριο καθώς από ότι θυμάμαι το συγκεκριμένο μάθημα δεν χρηματοδοτήθηκε στην Α’ φάση του έργου)
 
  1. στη διδασκαλία του συμμετέχουν (εκτός από μέλη ΔΕΠ) και φοιτητές που είμαι σίγουρος ότι «έχουν τα λιγότερα παραδοτέα» (ικανοποίηση 4ου κριτηρίου) αλλά καθώς από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα που πληρούν τα ίδια κριτήρια με αυτό, το bonus του κριτηρίου αυτού δεν θα προσμετρηθεί,
 
  1. μπορεί και εκτελείτε χωρίς τη παρουσία των φοιτητών στο χώρο του Πανεπιστημίου (αλλά από το σπίτι τους) χάρη στη χρήση όχι βέβαια τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που προβλέπει το Πρόγραμμα (και εδώ ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα) αλλά παραδοσιακών τεχνολογιών που θυμίζουν άλλες εποχές,
 
  1. διδάσκεται (διαλέξεις + φροντιστήριο +εργαστήριο) 24 ώρες την ημέρα και σύμφωνα με το σχέδιο εισήγησης της επιτροπής (άλλης επιτροπής όχι της «επιστημονικής») προς την Σύγκλητο (το οποίο προτείνει σαν βάση υπολογισμού των μαθημάτων τις διδακτικές μονάδες και όχι τις εβδομάδες) ικανοποιεί πλήρως το βασικό κριτήριο κατά το οποίο «Ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων για κάθε διδασκόμενο μάθημα είναι οι 36 διδακτικές μονάδες (αντιστοιχούν σε 12 τρίωρες διδασκαλίες με αντιστοιχία μιας διδακτικής μονάδας ανά ώρα) κατανεμημένων σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου το οποίο διαρκεί 13 εβδομάδες διδασκαλίας.» Καθώς η επιτροπή (και πάλι όχι η «επιστημονική») δεν  διευκρινίζει αν συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα δεν τα υπολογίζω. Με τα δεδομένα αυτά οι διδακτικές μονάδες είναι 5ημέρες/εβδομάδα Χ 24 ώρες/ημέρα Χ 13 εβδομάδες/ακαδημαϊκό εξάμηνο Χ 2 εξάμηνα/έτος =  3120 διδακτικές μονάδες, και
 
Πολύ φοβάμαι πως εδώ θα πρέπει να σταματήσω τους υπολογισμούς γιατί πρέπει άμεσα να δώσουμε Πτυχίο σε όλους του φοιτητές μας (ακόμη και τους πρωτοετείς και ας κινδυνεύω να κατηγορηθώ με αυτό το τελευταίο για τακτοποίηση «ημετέρων») και δυστυχώς να μείνουμε χωρίς χρηματοδότηση καθώς αυτή άμεσα εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών με το νέο Νόμο (η περίπτωση αυτή και πάλι διέφυγε της επιτροπής).
 
Εν κατακλείδι, υποβάλω εγώ το αίτημα (και αυτό μου δίνει πρόσθετο bonus καθώς δεν έχω υποβάλλει καμία άλλη πρόταση) για την "ποιοτική αναβάθμιση" του “μαθήματος των καταλήψεων” (σίγουρα του μοναδικού μαθήματος που έχει τόσο μεγάλη διατομεακή αλλά και διατμηματική αποδοχή και στήριξη - αν εξαιρέσει κανείς μια ομάδα «αντιδραστικών» που θέλουν να πιστεύουν πως η Πανεπιστημιακή κοινότητα δεν το στηρίζει) ώστε αυτές (οι καταλήψεις) να είναι πιστές "στις ακαδημαϊκές παραδόσεις, τις κοινωνικές ανάγκες" και προπαντός "τη διεθνή πραγματικότητα". Στόχοι όλοι, άμεσοι, του Προγράμματος «Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ» και όχι μόνο.
 
Είναι ώρα ευθύνης για την Πανεπιστημιακή κοινότητα και κύρια για τα μέλη ΔΕΠ. Η ιστορία καταγράφει μια από τις πιο μελανές περιόδους του Ελληνικού Πανεπιστημίου.
Είμαστε παρόντες;
 
Κλεάνθης Θραμπουλίδης
2 Μαρτίου 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου