Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίου των ΑΕΙ

"Τα όργανα της πολιτείας (Βουλή, δικαιοσύνη, αρμόδια υπουργεία, δημόσια
διοίκηση) παρακολουθούν άβουλα τη βίαιη επιβολή μιας μικρής, αλλά ασύδοτης
ομάδας πάνω στη δημοκρατία. Είμαστε θεατές σε μία φαρσοκωμωδία όπου οι
αρμόδιοι έχουν αναλάβει τον ρόλο του ανευθυνουπεύθυνου. Το τραγικό όμως
στη φαρσοκωμωδία αυτή είναι ότι η χώρα ... " Σύλλογος ΔΕΠ  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ.

Η παρακάτω επιστολή αναδεικνύει το γεγονός ότι συνεχίζουμε να λειτουργούμε στη βάση πρακτικών και νοοτροπιών που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Επιβεβαιώνει δε, για μια ακόμη φορά, πως το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και η χώρα δεν μπορούν να περιμένουν τη σωτηρία τους από το σημερινό χρεωκοπημένο Πολιτικό και Πανεπιστημιακό κατεστημένο εδώ.


ΠΡΟΣ
Την Οργανωτική Επιτροπή για την ανάδειξη Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΟΙΝ.:

Καθηγητή Γ. Παναγιωτάκη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Θέμα: Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

(σε pdf μορφή εδώ)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με το από 24 Ιανουαρίου 2012 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διανεμήθηκε από την λίστα ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου, ενημερώσατε την Πανεπιστημιακή κοινότητα ότι προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των οκτώ (8) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου. Καλέσατε δε τους ενδιαφερόμενους "να υποβάλουν με αίτηση προς την Οργανωτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους (…) στην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κ. (...) , υπάλληλο Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κτίριο Α΄ (Ισόγειο), καθημερινά μεταξύ των ωρών 11.00 έως 13.00 και μέχρι την Δευτέρα 13/02/2012." εδώ

Δύο μέρες μετά, την 26/1/2012, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ενημερώνει την Πανεπιστημιακή κοινότητα, μέσα από την ίδια λίστα ανακοινώσεων, πως το γραφείο Διοικητικής Μέριμνας  στο ισόγειο του Α κτιρίου, το γραφείο δηλαδή στο οποίο καλέσατε τους υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση, τελεί υπό κατάληψη και πως αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του αγώνα για την μη εφαρμογή του Νόμου 4009/2011. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

Με το από 6 Φεβρουαρίου 2012 ηλεκτρονικό μήνυμα σας, και καθώς  οι υποψηφιότητες δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης του χώρου υποβολής υποψηφιοτήτων, ενημερώνετε την Πανεπιστημιακή κοινότητα πως "Για καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, εφεξής οι αιτήσεις μπορεί να κατατίθενται καθημερινά καθ’ όλες τις εργάσιμες ώρες." εδώ

Δύο μέρες μετά, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού κοινοποιεί στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, μέσα από την ίδια λίστα ανακοινώσεων, την απόφαση του για "κατάληψη του Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας  από τις 8 έως λήξη του ωραρίου" ... και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι αδύνατη η κατάθεση υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την διαδικασία που μας ανακοινώσατε. Για το λόγο αυτό, στις 9/2/2012 σας κοινοποίησα επιστολή μου προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, την οποία και δημοσιοποίησα στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, με την οποία ενημερώνω τη Διοίκηση και εσάς για την αδυναμία κατάθεσης της υποψηφιότητας μου και ζητάω από την Διοίκηση και εσάς να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και να με ενημερώσετε  για το πώς μπορεί να γίνει η κατάθεση υποψηφιοτήτων. εδώ
  
Την ίδια ημέρα, 9/2/2012, ο κ. Πρύτανης με ενημερώνει πως «η διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής» και μου συνιστά να απευθύνω το αίτημα μου προς την επιτροπή.

Στις 15/2/2012 και καθώς δεν έχω λάβει από την επιτροπή καμία απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα μου με το οποίο δημοσιοποίησα την πρόθεση μου να υποβάλω υποψηφιότητα και τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν έγινε δυνατό, σας αποστέλλω ηλεκτρονικό μήνυμα (το οποίο κοινοποιώ και στον κ. Πρύτανη) με το οποίο σας γνωρίζω την απάντηση του κ. Πρύτανη και σας επισημαίνω  πως περιμένω την δική σας απάντηση στο αίτημα μου. Σας ζητάω, δηλαδή πάλι, να με ενημερώσετε  για το πώς μπορεί να γίνει η κατάθεση υποψηφιοτήτων.

Με το από 17/2/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα σας με ενημερώνετε πως «Ο κ. Πρύτανης, και γενικότερα η Διοίκηση του Ιδρύματος, ουδέποτε ενημέρωσε, με οποιοδήποτε τρόπο, την Οργανωτική Επιτροπή ότι η ορισθείσα γραμματέας δεν εκτελεί τα καθήκοντα της Γραμματέως της Οργανωτικής Επιτροπής για οποιοδήποτε λόγο, ούτε στο γραφείο της ούτε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου» και συνεπώς εσείς αγνοούσατε  την αδυναμία μου, να καταθέσω την αίτησή μου. Με ενημερώνετε δε, πως εφόσον αποστείλω την αίτησή μου, η επιτροπή  οφείλει να διερευνήσει την περίπτωσή μου και να ερωτήσει τόσο τη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος όσο και το ΥΠΔΒΜΘ για την τύχη της αιτήσεώς μου, με το επιχείρημα πως «αφού προφανώς έγκαιρα προσπαθήσατε να καταθέσετε την αίτησή σας αλλά άλλοι λόγοι πέραν της θελήσεώς σας δεν το επέτρεψαν.» Σε απάντηση του μηνύματος σας αυτού, σας κατέθεσα την ίδια μέρα την υποψηφιότητα μου.

Σήμερα, 22/2/2012, διαπιστώνω έκπληκτος από μήνυμα σας προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα (εδώ) πως 15 συνάδελφοι μου βρήκαν τον τρόπο να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, «κάτω από το τραπέζι» και πως το όνομα μου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα υποψηφίων που κοινοποιήσατε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή
1.      είχα ενημερώσει εσάς και τη Διοίκηση για τους λόγους για τους οποίους ήταν αδύνατη η κατάθεση υποψηφιοτήτων,
2.      δεν κάνατε καμία ενέργεια, εσείς και η Διοίκηση, ώστε να διασφαλίσετε στα μέλη ΔΕΠ τη δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιοτήτων,
3.      είναι άγνωστο το πώς κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες που μας κοινοποιήσατε και είναι σίγουρα έξω από την διαδικασία που εσείς με τα από 24/1/2012 και 6/2/2012 ηλεκτρονικά μηνύματα σας ορίσατε, και
4.      επειδή όλα αυτά παραβιάζουν τους κανόνες τέλεσης μιας αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας,
παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, αλλά και τις ενέργειες όσων περιλαμβάνονται στην λίστα κοινοποίησης αυτού του εγγράφου και έχουν ευθύνη για όλα τα παραπάνω.

Με τιμή

Κλεάνθης Θραμπουλίδης
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
 

1 σχόλιο:

  1. Έτσι θα γίνονται οι εκλογές για ανάδειξη καθηγητών στα συμβούλια των ΑΕΙ με τον νέο Νόμο εδώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή