Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Σχετικά με την κατάληψη που μόλις αποφασίσατε

ΠΡΟΣ
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Θέμα : Προώθηση κειμένου (pdf) με τίτλο «Σχετικά με την κατάληψη που μόλις αποφασίσατε» στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Αξιότιμη κ. Ρούσου,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε εδώ και πάνω από ένα μήνα στα περισσότερα Τμήματα που Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται καταλήψεις δύο ή τριών ημερών σε εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον το φαινόμενο των καταλήψεων εντάθηκε εδώ και δέκα μέρες με εβδομαδιαίες καταλήψεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα τμήματα του Πανεπιστημίου να τελούν υπό κατάληψη την προηγούμενη εβδομάδα, που σημαίνει πως δεν διεξάγονται μαθήματα και εργαστήρια και φυσικά οι εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην καθημερινή τους εργασία.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε από την Πρυτανική Αρχή, δεν υπήρξε από την Σύγκλητο, δεν υπήρξε από τις Διοικήσεις των Τμημάτων καμία ενημέρωση των φοιτητών για τις συνέπειες της πράξης αυτής αλλά το σημαντικότερο δεν επιχειρήθηκε ο παραμικρός διάλογος μαζί τους για το «δικαίωμα τους» να κλείνουν με αλυσίδες και λουκέτα το Πανεπιστήμιο.
πλήρες κείμενο
Τέλος, σας παρακαλώ πολύ το μήνυμα μου αυτό να μην εκληφθεί ως προσπάθεια δυσφήμισης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου καθώς δεν αναφέρει το πόσο αξιόλογο έργο γίνεται στο Πανεπιστήμιο τις υπόλοιπες ημέρες τις εβδομάδος ή στις εξεταστικές περιόδους κατά τις οποίες ποτέ δεν έχουμε καταλήψεις.

Σας ευχαριστώ
Κλεάνθης Θραμπουλίδης

5 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου