Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Περί ασυμβίβαστου στις εκλογές Συμβουλίου

ΠΡΟΣ
Εφορευτική Επιτροπή
 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με το από 19/11/2012 μήνυμα μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (δεν) είμαστε καρεκλοκένταυροι πολιτικοί» το οποίο κοινοποίησα στην λίστα
announcements, στην Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και στον Σύλλογο ΔΕΠ, αναφερόμουν μεταξύ άλλων  και στην επισήμανση του Προέδρου της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την οποία

« … αλλά συχνά ζητούν να εκλεγούν στα συμβούλια πρόσωπα που κατέχουν ήδη θέση αντιπρύτανη, κοσμήτορα σχολής ή προέδρου τμήματος. Δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτό, παρά την αντίθετη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ότι είναι ασύμβατο να κατέχει στο Πανεπιστήμιο το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία θέσεις ευθύνης, εκτός αν ο νόμος ορίζει ρητώς το αντίθετο.»  

Δεν έλαβα καμία απάντηση επί του θέματος αυτού ούτε ενημερώθηκε η Πανεπιστημιακή κοινότητα για την ισχύ ή όχι του παραπάνω ισχυρισμού του κ. Φορτσάκη.

Με το από 6/11/2012 μήνυμα μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που κοινοποίησα σε όλους τους εκλέκτορες και στην Διοίκηση, έθεσα εκ νέου το παραπάνω θέμα αναφέροντας πως δεν έλαβα
καμία απάντηση επί του θέματος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερα τα παρακάτω:

“Με το από 18/10/2012 μήνυμα μου προς τις Πρυτανικές Αρχές επεσήμανα την θέση του Προέδρου της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φορτσάκη σύμφωνα με την οποία «ζητούν να εκλεγούν στα συμβούλια πρόσωπα που κατέχουν ήδη θέση αντιπρύτανη, κοσμήτορα σχολής ή προέδρου τμήματος. Δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτό, παρά την αντίθετη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ότι είναι ασύμβατο να κατέχει στο Πανεπιστήμιο το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία θέσεις ευθύνης, εκτός αν ο νόμος ορίζει ρητώς το αντίθετο. Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ είναι διακριτός και δεν επιτρέπεται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα μέλους διαφορετικών μονοπρόσωπων ή συλλογικών οργάνων. Αλλιώς δεν διασφαλίζονται τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης και διαφανούς λειτουργίας τους. Αυτό προκύπτει από τον νόμο, αλλά υπαγορεύεται και από το πανεπιστημιακό ήθος.» Ακόμη περιμένω απάντηση.”

Σας παρακαλώ πολύ να με ενημερώσετε για την θέση της Εφορευτικής Επιτροπής για το εν λόγω θέμα κατά πόσο είναι δηλαδή Νόμιμο να είναι υποψήφιοι για το Συμβούλιο πρόσωπα που κατέχουν ήδη θέση αντιπρύτανη, κοσμήτορα σχολής ή προέδρου τμήματος.

Με τιμή
Κλεάνθης Θραμπουλίδης
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου