Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Οι επικείμενες εκλογές και οι ευθύνες των μελών ΔΕΠ

Κύριε Κοσμήτορα,
Για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των φοιτητών στις εκλογικές διαδικασίες είναι προφανές ότι αυτές δεν πρέπει να διεξαχθούν σε περίοδο εξετάσεων.
Με την ευκαιρία να σημειώσω ότι οι ευθύνες μας για την κατάσταση στον Πανεπιστημιακό χώρο προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο συμμετοχής μας στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης οργάνων διοίκησης.
«(…) Όλοι είμαστε γνώστες της δραματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και της μεγάλης και πολυεπίπεδης προσπάθειας, που επιβάλλεται να καταβληθεί από όλες τις πλευρές για την αναστροφή της πορείας. Γνωρίζουμε επίσης τις τεράστιες ατέλειες και αδυναμίες που έχει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια. (…)
Ωστόσο και η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα φέρει μερίδιο ευθύνης για κάποιες από τις  δυσλειτουργίες και τα γενικότερα αρνητικά συμβάντα στον πανεπιστημιακό χώρο. Ευθύνες που επιμερίζονται σε καθένα μας χωριστά αλλά αφορούν κυρίως τις μέχρι σήμερα εκλεγμένες διοικήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, οι επικείμενες ακαδημαϊκές εκλογικές διαδικασίες αποτελούν μια ευκαιρία πρώτης γραμμής για αλλαγή του κλίματος.
Κάνουμε έκκληση σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις των συναδέλφων πανεπιστημιακών δασκάλων να συμβάλουν με κάθε μέσο, ώστε αυτές οι διαδικασίες να γίνουν ουσιαστικές και να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία για τα πανεπιστημιακά δρώμενα. Πιο συγκεκριμένα:
Καλούμε τους(τις) συναδέλφους – υποψήφιους και υποψήφιες να δημοσιοποιήσουν τις προγραμματικές τους θέσεις για τη διοίκηση του Τμήματος ή της Σχολής τους κατά την επόμενη διετία (ή τριετία), (…)
Κάνουμε επίσης έκκληση σ’ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις προεκλογικές διαδικασίες και στην επιλογή τους να έχει βαρύνουσα γνώμη η ύπαρξη προγράμματος και η διατύπωση προτάσεων (…)
Στους συναδέλφους που θα εκλεγούν – αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους – απευθύνουμε έκκληση να πορευτούν με διαφάνεια, ευρύτητα πνεύματος, αλτρουισμό, ακαδημαϊκή συνέπεια ισότιμα προς όλα τα μέλη - μακριά συμπεριφορές «προσωπικού προσπορισμού». (…)»
Πλήρες κείμενο
Οι επισημάνσεις δικές μου.
Κλεάνθης Θραμπουλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου