Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Επί του τρόπου άσκησης της Διοίκησης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Κύριε Πρύτανη,

Με το από 16 Νοεμβρίου 2008 έγγραφο μου με θέμα «Πλημμελής και επιβλαβής για τα συμφέροντα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου άσκηση καθηκόντων» ενημέρωσα τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστήμιο Πατρών για τις δυσλειτουργίες που επιφέρει στα Τμήματα και κατ’ επέκταση στο Πανεπιστήμιο ο τρόπος δράσης μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί για να υπηρετήσουν σε θέσεις Διοίκησης των επί μέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στο εν λόγω έγγραφο δεν πήρα καμία απάντηση, ούτε ενημερώθηκα για ενέργειες της Διοίκησης.

Με το από 22  Δεκεμβρίου 2008 έγγραφο μου (το οποίο σας κοινοποίησα) με θέμα «Ιδιότυπο, ελαφρά τροποποιημένο, καθεστώς κατάληψης του κτιρίου του Τμήματος» ζητούσα...
πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου