Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

ANNOUNCES@UPATRAS.GR, εφαρμογή νέου κανονισμού λειτουργίας

H επίμαχη απόφαση της Συγκλήτου επί του θέματος
Στα πλαίσια τη έκκλησης της Συγκλήτου σε διάλογο για το περιεχόμενο και για την εφαρμογή των προτάσεων που αφορούν τη λίστα ανακοινώσεων του ΠΠ.
Ίσως η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παρέχει μια βάση αιτιολόγησης της απόφασης αυτής. Προσωπικά δεν την γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζω και την σύνθεση της επιτροπής. Θα ήταν ίσως σκόπιμο (θα έλεγα επιβάλλεται) να κοινοποιηθεί. Η επίκληση μιας άγνωστης εισήγησης από μια άγνωστη επιτροπή όσο και αν το όνομα της επιτροπής είναι εντυπωσιακό («Επιτροπή Δεοντολογίας») δεν αποτελεί τεκμήριο εγκυρότητας μιας θέσης. Τα επιχειρήματα είναι κάτι παραπάνω από γενικόλογα.
Μήπως είναι σκόπιμο να δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα μηνυμάτων που ανήκουν στις κατηγορίες που η επιτροπή ορίζει ως:
«ακραίο νομικισμό, έναν στείρο ηθικισμό, ένα αμετροεπές καταγγελτικό ύφος και μια απόπειρα απαξίωσης της αντίθετης άποψης.» «υφέρπει ένας διάχυτος εισαγγελισμός «μεσαιωνικής» ιστορικής και πολιτιστικής τάξης»
και να εξηγηθεί γιατί δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός της λίστας αλλά και τα προβλεπόμενα από τους Νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος για τις εν λόγω περιπτώσεις και επιχειρείται αντί αυτού η φίμωση της λίστας. Μήπως είναι σκόπιμο να μας δώσει η επιτροπή το ποσοστό των μηνυμάτων που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (προσωπικά εκτιμώ ότι είναι αμελητέο). Μήπως είναι σκόπιμο να μας δώσει τον αριθμό των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας που έκαναν σχετικές αιτήσεις αλλά και τους λόγους που επικαλούνται;
Δεν αναρωτήθηκε η επιτροπή δεοντολογίας μήπως είναι επικίνδυνο για την Πανεπιστημιακή κοινότητα (για να μην δώσω άλλο χαρακτηρισμό) το γεγονός της απαγόρευσης δημοσιοποίησης της διαφορετικής άποψης σε πιθανά μηνύματα που μπορεί (λέω μπορεί) να αποσταλούν από τα  «συγκεκριμένα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου μας» και ποιο συγκεκριμένα τους επίσημους Συλλόγους και «συνδικαλιστικά όργανα (φοιτητών, εργαζομένων, κλπ)» που καλούν τους εργαζόμενους σε Απεργία επί πληρωμή, σε ΑΠΕΡΓΙΑ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ, τους φοιτητές σε καταλήψεις, σε μη εφαρμογή των Νόμων της Ελληνικής πολιτείας, κλπ.
Η απόφαση για την μη παράδοση στις προσωπικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών στερείται του επιχειρήματος του φόρτου των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς κάθε μέλος της έχει τη δυνατότητα
Α) να διαγραφεί από την λίστα, ή/και
Β) να ενεργοποιήσει σχετικό περιορισμό στην παραλαβή των μηνυμάτων της λίστας.
Σε κάθε περίπτωση θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί την διεύθυνση  http://announces.upatras.gr.

Κλεάνθης Θραμπουλίδης
ΥΓ
Αν το παρόν μήνυμα εντάσσεται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες της Επιτροπής Δεοντολογίας αποδέχομαι αυτό να κοινοποιηθεί και να υποστώ τις από τον Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου