Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Η πραγματική Υποδοχή των πρωτοετώνΠριν από 2 χρόνια είχα αποστείλει στην λίστα μελών ΔΕΠ ένα μήνυμα με τίτλο «Η Πραγματική υποδοχή γίνεται αλλού» στο οποίο ανέφερα τις εμπειρίες πρωτοετών φοιτητών από την πραγματική υποδοχή τους η οποία γίνεται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια.
Δύο χρόνια μετά δεν έγινε καμία ενέργεια προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Φαίνεται πως η μέθοδος που επιλέχθηκε δεν είναι αποτελεσματική και σήμερα διάλεξα να μεταφέρω το πρόβλημα στην Γ.Σ. πιστεύοντας ότι θα επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία. Μερικές φορές αρχίζω να δικαιολογώ τους φοιτητές μας όταν μεταχειρίζονται μη αποδεκτές μεθόδους στην διεκδίκηση των αιτημάτων για την επίλυση προβλημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ευθύνη είναι δική μας γιατί εμείς τους εξωθούμε σε  τέτοιου είδους συμπεριφορές καθώς δεν έχουμε αποκαταστήσει μηχανισμούς αναφοράς των προβλημάτων από την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε μηχανισμούς αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
Θα σας αναφέρω 3 παραδείγματα που αποδεικνύουν την έλλειψη γενικής στρατηγικής και πολιτικής στο πρόγραμμα σπουδών και στις κατευθύνσεις που δίνουμε στους πρωτοετείς φοιτητές μας.
Πρώτο παράδειγμα τα «Μαθηματικά».
Για πολλά χρόνια τώρα έχει αναφερθεί στα πλαίσια αυτής της ΓΣ ένα μεγάλος αριθμός παραπόνων για τα Μαθηματικά. Δεν έχουμε ασχοληθεί, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα από τα προβλήματα αυτά μέχρι σήμερα.
Δεύτερο  παράδειγμα το «Τεχνικό Σχέδιο».
Για χρόνια τώρα υπήρχε το αίτημα της αντικατάστασης του σχεδίου με χαρτί και μολύβι με την χρήση προγράμματος υπολογιστή. Η αντικατάσταση αυτή έχει γίνει φέτος αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα και όλη την προηγούμενη ύλη και τις χειρόγραφες ασκήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές μας να δαπανούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου τους χωρίς συγκεκριμένο στόχο.
Τρίτο παράδειγμα το μάθημα «Εισαγωγή στους Υπολογιστές»
Εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκφρασθεί μέσα στη ΓΣ η απαίτηση για αναβάθμιση στο αντικειμένου του μαθήματος  Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Ήμουν από εκείνους που επαλειμμένα πρότειναν να γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Πράγματι φέτος οι φοιτητές ενημερώθηκαν πως θα κάνουν προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Και αυτό δεν είναι αρνητικό αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει διατηρώντας όλη την προηγούμενη ύλη και επιπλέον καλώντας τους φοιτητές να μάθουν μόνοι τους προγραμματισμό χωρίς το αντικείμενο να καλύπτεται από αντίστοιχες διαλέξεις και να υποστηρίζεται από αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
Με ενέργειες όπως οι παραπάνω είναι εμφανές ότι αποθαρρύνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές μας και τους οδηγούμε σε αναζήτηση φροντιστηρίων. Είναι λυπηρό να μαθαίνουμε ότι οι φοιτητές μας με την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο αναζητούν την υποστήριξη φροντιστηρίων και έχουμε εμείς ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Παρακαλώ πολύ τα μέλη της ΓΣ να δείξουν την απαιτούμενη ευαισθησία στο θέμα αυτό.

Κλεάνθης Θραμπουλίδης
παρέμβαση στα πλαίσια ΓΣ του Τμήματος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου