Παρασκευή, 26 Μαΐου 2006

Προς Υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα: Ασκήσεις ήθους – νομιμότητας

ΠΡΟΣ 
Την  Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Σε συνέχεια της χθεσινής παρουσίασης θέσεων και Τρόπου Διοίκησης του Πανεπιστημίου από τα υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα και καθώς ο διαθέσιμος χρόνος δεν ήταν αρκετός για όλες τις ερωτήσεις και μόνο αν
α) η διαδικασία αυτή θεωρείται πως δεν εκτρέπει την Πανεπιστημιακή κοινότητα από το Ακαδημαϊκό ήθος και
β) η εφορευτική επιτροπή ή το όποιο άλλο αρμόδιο όργανο κρίνει πως είναι στα πλαίσια του

κανονισμού διεξαγωγής των Πρυτανικών εκλογών,
παραθέτω τα παρακάτω ερωτήματα βασισμένα σε υποθετικά σενάρια.
 
Δεν απαντώ
Αιτιολογία
___ Η διαδικασία είναι εκτός Ακαδημαϊκού Ήθους
___ Άλλος λόγος   ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
 
 
Ερώτηση Α. – Στα πλαίσια της διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου
Υπόθεση: Σας έχει αναθέσει το Τμήμα σας τη διαχείριση ενός προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την αναβάθμιση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σας. Μέλος της γενικής συνέλευσης του Τμήματος ή μέλος της επιτροπής διαχείρισης που έχει επίσης ορίσει η Γ.Σ. σας ζητά να δει τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος.
 
Απάντηση
___    Δεν επιτρέπετε την πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία επικαλούμενος τη σχετική οδηγία λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών (αν υπάρχει) η οποία δεν επιτρέπει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία προγράμματος σε κανένα άλλο μέλος ΔΕΠ παρά μόνο στον επιστημονικό υπεύθυνο.  
___     Στα πλαίσια της γενικής αρχής της διαφάνειας που ισχύει για την Δημόσια Διοίκηση, αρχή  την οποία ασπάζεστε και θεωρείτε βασική για την αναβάθμιση του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου ειδικά όταν πρόκειται για προγράμματα αναβάθμισης προγραμμάτων σπουδών, παραβλέπετε την παραπάνω οδηγία (αν υπάρχει) και επιτρέπετε την ενημέρωση.
___     Στα πλαίσια της γενικής αρχής της διαφάνειας που ισχύει για τη Δημόσια Διοίκηση παραβλέπετε την παραπάνω οδηγία (αν ισχύει), επιτρέπετε την ενημέρωση και ταυτόχρονα δρομολογείτε ενέργειες προς την κατεύθυνση της υπηρεσιακής κατάργησης της παραπάνω οδηγίας (αν ισχύει) στα πλαίσια της επιδιωκόμενης διαφάνειας στον Πανεπιστημιακό χώρο.
___ Δεν επιτρέπετε την πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία επικαλούμενος απόφαση την οποία επιζητήσατε και αποσπάσατε από τον σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (καθώς τα στοιχεία αφορούν και πληρωμές μεταπτυχιακών φοιτητών) για τη μη διάθεση των ζητηθέντων οικονομικών στοιχείων.
 
___ Δεν επιτρέπετε την πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία θεωρώντας ότι αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που συμμετείχαν στο εν λόγω έργο.
___ …………………………………………………………………. …………… ………………………….. …………………… ……………….
 
 
Ερώτηση Β- Στα πλαίσια της αποτελεσματικής αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού
Υπόθεση: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος επιμένοντας στην θέση που επανειλημμένα έχει εκφράσει στα θεσμικά όργανα του Τμήματος περί της μη αποτελεσματικής αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, αναφέρει την άποψη αυτή στην Πρυτανεία του Ιδρύματος παρακαλώντας για τις δικές της ενέργειες.
Σαν πρόεδρος του εν λόγω τμήματος
___ Μελετάτε την αναφερόμενη κατάσταση και ενεργείτε στα πλαίσια της νομιμότητας για την επίλυση του αναφερόμενου προβλήματος.
___ Θεωρείτε πως η ενέργεια αυτή είναι παράτυπη, εκθέτει το Τμήμα και γενικότερα το Πανεπιστήμιο και επιζητείται καταδικαστική απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος για το εν λόγω μέλος ΔΕΠ χωρίς να ασχοληθείτε ουσιαστικά επί της ουσίας των αναφερόμενων στοιχείων.
___ Χωρίς να ασχοληθείτε ουσιαστικά επί της ουσίας των αναφερόμενων στοιχείων, θεωρείτε πως η ενέργεια είναι παράτυπη και εκθέτει το Τμήμα και αποφασίζετε να ζητήσετε την σύσταση ΕΔΕ.
___ Θεωρείτε ότι εκθέτει το Τμήμα όχι η αναφερόμενη κατάσταση αλλά η αναφορά και γνωστοποίηση προς τα έξω αυτής της κατάστασης με το επιχείρημα πως διασύρει το Τμήμα. Επιζητείτε και δρομολογείτε απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος επί του θέματος της αναφοράς.
___ Συστήνετε επιτροπή από μη εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέλη ΔΕΠ για να εξετάσουν  την αναφερόμενη κατάσταση και ενεργείτε στα πλαίσια της νομιμότητας για την επίλυση του αναφερόμενου προβλήματος.
___ Χρησιμοποιείτε την εκάστοτε εξουσία σας για να «πνίξετε» το θέμα χωρίς να δοθεί λύση στο αναφερόμενο πρόβλημα.
___ Θεωρείτε πως τα μόνα αρμόδια όργανα για τέτοιου είδους θέματα είναι τα όργανα του Τμήματος.
___ …………………………………………………………………. …………… ………………………….. …………………… ……………….
 
Ερώτηση Γ- Στα πλαίσια του σεβασμού λειτουργίας των θεσμικών οργάνων
Υπόθεση: Είστε μέλος ενός συλλογικού οργάνου. Προσέρχεστε αργοπορημένος σε μια συγκέντρωση του και διαπιστώνετε πως κατά την απουσία σας συζητήθηκε θέμα που σας αφορά και ελήφθη απόφαση επί αυτού. Διαπιστώνετε, διακόπτοντας την συνεδρίαση, ότι η απόφαση αυτή δεν σας  ικανοποιεί.
Ποια είναι η αντίδραση σας;
___ Διακόπτετε την προγραμματισμένη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και επιβάλετε την συζήτηση του θέματος εξ αρχής. Στη συνέχεια ασκείται «την επιρροή σας» στα μέλη του συλλογικού οργάνου ώστε να πετύχετε νέα ψηφοφορία και ανατροπή της πριν από μισή ώρα διενεργηθείσας;
___ Δέχεστε το αποτέλεσμα αλλά ζητάτε την επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση;
___ Δέχεστε το αποτέλεσμα και το επαναφέρετε αργότερα όταν οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί;
___ ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
   
Ερώτηση Δ- Στα πλαίσια του ακαδημαϊκού ήθους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία
Υπόθεση: Είστε επιβλέπων ή μέλος της τριμελούς διδακτορικής διατριβής. Η διατριβή έχει παρουσιαστεί στην τριμελή επιτροπή και έχει γίνει αποδεκτή. Μέλος της επταμελούς σας αναφέρει πως ένα μεγάλο μέρος (το κύριο μέρος) της διατριβής είναι μετάφραση από αγγλικό κείμενο.
Ποια είναι η αντίδραση σας;
___ Επιτίθεστε στο μέλος της επταμελούς (φυσικά κατωτέρας βαθμίδας) και αξιοποιώντας την θέση σας το εξαναγκάζετε να αποδεχτεί και τελικά να υπογράψει την έκθεση της επταμελούς. 
___ Θεωρείτε το θέμα (εξαπάτηση επιβλέποντα, τριμελούς) σοβαρό και το εξετάζετε με την πρέπουσα αμεροληψία.
___ ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
   
Ερώτηση Ε- Στα πλαίσια του ακαδημαϊκού ήθους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία
Υπόθεση: Είστε Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού έργου. Έχετε ασχοληθεί με αυτό, για διάφορους λόγους, ελάχιστα ή καθόλου. Ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας σας ζητά να υπογράψετε την εγγραφή σε συνέδριο για παρουσίαση εργασίας που έχει σχέση με το έργο και έχει υποβάλει σε συνέδριο. Στην εργασία δεν είναι το όνομα σας.
Ποια είναι η αντίδραση σας;
___ Προσπαθείτε να επιβάλετε την προσθήκη του ονόματος σας επικαλούμενοι ακόμη και το δικαίωμα να μην υπογράψετε την σχετική χρηματοδότηση στα πλαίσια του έργου.
___ Υπογράφετε την αίτηση για χρηματοδότηση αλλά επισημαίνετε πως την επόμενη φορά δεν θα υπογραφεί αν δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα της αρεσκείας σας.
___ Υπογράφετε την αίτηση για χρηματοδότηση αφού ελέγξετε ότι δεν έχει παραληφθεί όνομα ερευνητή που έχει συμμετάσχει στην δημοσίευση.
___ ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου