Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2005

Aξιοποίηση διαθέσιμων πόρων

ΠΡΟΣ
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
                                                     ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο Τμήματος ΗΜ&ΤΥ.
                                                                Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κ. Ανδρέα Καραμάνο.
                                                                Υπουργό Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου.
Κύριε Αντιπρύτανη,

Με το από 4 Φεβρουαρίου έγγραφο μου προς τον Πρόεδρο του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ,
το οποίο σας κοινοποίησα, εξέφραζα τους έντονους προβληματισμούς μου για την μη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Τμήματος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. 

Με τα από 5 και 18 Οκτωβρίου έγγραφα μου, τα οποία σας συνυποβάλλω, ζήτησα
από τον Πρόεδρο του Τμήματος την μη εφαρμογή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος η οποία αφορούσε την αξιοποίηση μέρους της χρηματοδότησης του
ΤΣΜΕΔΕ ....
 

Σημείωση: Αναρτήθηκε 23/6/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου