Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Πλημμελής και επιβλαβής για τα συμφέροντα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου άσκηση καθηκόντων

Κύριε Αντιπρύτανη,

Παρατηρώντας τα τελευταία χρόνια τις δυσλειτουργίες που επιφέρει στα Τμήματα και κατ’ επέκταση στο Πανεπιστήμιο ο τρόπος δράσης μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί για να υπηρετήσουν σε θέσεις Διοίκησης των επί μέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου και θεωρώντας πως είναι υποχρέωση της κεντρικής Διοίκησης να προστατεύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από ενέργειες και παραλείψεις που οδηγούν στην απαξίωση του, σας καταθέτω την παρούσα επιστολή και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα τα οποία οδηγούν το Τμήμα σε ένα τρόπο λειτουργίας που εκθέτει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές μας αλλά και στην κοινωνία και αυτό σε μια εποχή που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα και  αποτελεσματικότητα του. Θα αρκεστώ να παραθέσω ορισμένα από αυτά … σχετικό έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου