Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Επιτροπές και ... αποθήκες της κομματικής σαβούρας

Πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια από τότε που με ανοικτή επιστολή προς την Διοίκηση (Επιτροπές και ... αποθήκες της κομματικής σαβούρας) επεσήμανα την ανάγκη για διαφάνεια στην συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών. Μια διαφάνεια που μέχρι σήμερα δεν είδαμε στο Πανεπιστήμιο.

Σημείωνα τότε μεταξύ άλλων
«Πολλοί από μας εξάλλου είχαν ήδη δώσει τον προσωπικό τους αγώνα για την διαφάνεια σε αντίστοιχες περιπτώσεις και μάλιστα σε πιο δύσκολες από την σημερινή εποχές. Αλλά είναι επίσης προφανές πως θα είμαστε από την άλλη πλευρά αν υποσχέσεις σαν αυτές που αποτελούσαν βασικές θέσεις της βασικής διακήρυξης αρχών δεν υλοποιηθούν στο βωμό των όποιων σκοπιμοτήτων.

Οφείλω όμως να σημειώσω πως δεν μας επισημάνατε, υποθέτω από παράληψη
σας,  πως η ίδια αρχή διαφάνειας ισχύει και για τη στελέχωση των κάθε είδους επιτροπών που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο σήμερα. Οι συμμετέχοντες (μέλη ΔΕΠ) στις επιτροπές αυτές, όπως και τα κριτήρια επιλογής τους, αλλά και οι τυχόν απολαβές τους, υποθέτω πως είναι  πληροφορία δημόσια προσβάσιμη αλλά και πλήρως τεκμηριωμένη για την αναγκαιότητα της.»

Κλείνοντας την επιστολή μου παρακαλούσα ... «για την εδραίωση της αίσθησης διαφάνειας,  να κοινοποιήσετε στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα τις συνθέσεις των επιτροπών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Πανεπιστημίου καθώς και των κριτηρίων αλλά και των τυχόν απολαβών των μελών τους από την συμμετοχή τους σε αυτές.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου