Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Περί ηλεκτρονικής καταγραφής πρακτικών - Ανοικτή Επιστολή

ΠΡΟΣ
Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών

                         Κοιν.:  Συμβούλιο Ιδρύματος
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 1
  
Θέμα: Περί ηλεκτρονικής καταγραφής πρακτικών

Αξιότιμη κ. Πρύτανη,

Παρατηρώντας για πολλά χρόνια τις δυσλειτουργίες που επιφέρει στη λειτουργία των οργάνων του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και των Τομέων η τρέχουσα μέθοδος καταγραφής των πρακτικών και έχοντας σημαντικά αρνητικά βιώματα από την κατάχρηση και αξιοποίηση των ατελειών του τρόπου διατήρησης πρακτικών για στρέβλωση  γεγονότων και τοποθετήσεων προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής καταγραφής των συνεδριάσεων των εν λόγω οργάνων.

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα τα οποία εκθέτουν τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και πηγάζουν από τον απαρχαιωμένο τρόπο τήρησης πρακτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατέγραψα πριν 6 χρόνια (24 Ιανουαρίου 2008) όταν απέστειλα σχετικό έγγραφο (συνημμένο 1) προς την Διοίκηση με θέμα «Περί της ηλεκτρονικής καταγραφής πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων και Τομέων». Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει πολύ ανάγλυφα, ίσως σε ακραία μορφή, τους κινδύνους που ο σημερινός τρόπος τήρησης πρακτικών δημιουργεί για τα προσωπικά κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και τους Νόμους δικαιώματα του καθενός μας. Δυστυχώς στο έγγραφο αυτό δεν έλαβα καμία απάντηση. Επιπλέον ο απαρχαιωμένος τρόπος τήρησης πρακτικών εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα.

Ένα χρόνο νωρίτερα, όπως καταγράφει σχετική μου παρέμβαση (συνημμένο 2) στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, και στα πλαίσια του ίδιου θέματος, μου είχε απαγορευθεί, ευτυχώς μέχρι την κοινοποίηση της παρέμβασης μου, να χρησιμοποιώ τον φορητό υπολογιστή μου κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Με τιμή

Κλεάνθης Θραμπουλίδης
Καθηγητής
Τμήμα ΗΜΤΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου