Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Αξιολόγηση και εργαστηριακό έργο

Προς
Πρόεδρο
Τμήμα ΗΜ&ΤΥ

                                                                                Κοιν.:    Μέλη ΔΕΠ Τμήματος
                                                                                                Συμβούλιο Ιδρύματος


Κύριε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της Αξιολόγησης του Τμήματος και θεωρώντας πως και εσείς θεωρείτε την εργαστηριακή διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρωταρχικής σημασίας για το Τμήμα, σας υπενθυμίζω σχετική αίτηση μου προς το Τμήμα που εκκρεμεί από το 2005, καθότι εκ του αποτελέσματος εξάγεται το συμπέρασμα πως οι προηγούμενοι Πρόεδροι του Τμήματος δεν αποδεχόντουσαν την θέση αυτή.

[16 Jan 2008] Έγγραφο μου με Τίτλο “Περί καταγραφής του εργαστηριακού έργου του Τμήματος”      pdf          συν1   συν2

[7 Feb 2005] Σχετικό μήνυμα μου με τίτλο «Καταγραφή – Αξιολόγηση – Consistency» pdf    

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές ζητούσαν από το 2009 να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση για κάθε εργαστήριο.

Ανταποκρινόμενος δε στην πρόσκληση σας να σας στείλουμε τις παρουσιάσεις για την ΑΔΙΠ σας στέλνω την παρουσίαση μου τίτλο

Εκπαιδευτική διαδικασία στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Χειρισμός Εξαιρέσεων

Οι 2 πρώτες ενότητες δίνουν μια εισαγωγή στον μηχανισμό χειρισμού εξαιρέσεων και μπορούν να παραληφθούν για να εστιάσουμε στην τρίτη και σημαντική ενότητα που είναι ο Χειρισμός εξαιρέσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον  υλικό που εσείς κρίνετε χρήσιμο.

Κλεάνθης Θραμπουλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου